Edukacja do wartości

Przedstawiciel Fundacji na międzynarodowej konferencji: “Chrześcijaństwo i prawo”

Choć powiązania łączące prawo zachodnie z religią chrześcijańską są oczywiste, warto wyjaśnić i przedstawić zaplecze etyczne i prawne, jakie chrześcijaństwo może jeszcze zaoferować współczesnemu człowiekowi. Tym samym nowego znaczenia nabiorą prawdy etyczne i ontologiczne, na których zbudowana jest wiara chrześcijańska i nasza kultura prawna, a mianowicie: godność osoby, wolność religijna, równość każdego człowieka, chrześcijańskie prawo naturalne, prawa i prawa naturalne obowiązki człowieka, wolności polityczne i wiele innych. Grono profesorów tworzące kadrę posiedzeń plenarnych Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwa i Prawa to uznani badacze i profesjonaliści, którzy swoimi wystąpieniami przyczynią się do wyjaśnienia roli, jaką religia chrześcijańska ma pełnić we współczesnym świecie.

 

Kompleksowa ocena relacji między chrześcijaństwem a prawem sugeruje wiele perspektyw, a każda z nich zasługuje na osobną analizę. Podczas tego Międzynarodowego Kongresu zasadniczo poruszane są cztery perspektywy. Najpierw wyjaśnij, w jakim stopniu wiara chrześcijańska historycznie skrystalizowała się w kategorie prawne, które składają się na podstawowe założenia i aksjomaty prawa zachodniego. Po drugie, omówione zostanie, w jaki sposób ta sama wiara odcisnęła swoje piętno na prawach i instytucjach prawnych, tak że nie można o nich myśleć w teraźniejszości bez konfiguracji, jaką zapewniło im chrześcijaństwo. Po trzecie, zastanowimy się nad znaczeniem, jakie wiara chrześcijańska może mieć w stawianiu czoła wyzwaniom najbliższej przyszłości. Po czwarte i ostatnie, Kongres zajmie się znaczeniem, jakie wartości chrześcijańskie mogą mieć w kształceniu prawnika.

Ave Maria School of Law była współorganizatorem międzynarodowej konferencji akademickiej na temat „Chrześcijaństwa i prawa”, która odbyła się w Szkole Prawa Uniwersytetu w Kordobie w Hiszpanii w dniach 26–28 października 2023 r. Współsponsorami konferencji byli Uniwersytet Nawarry (UNAV) (Hiszpania ), Collegium Intermarium (Polska) oraz Instytut Solidarności i Instytut Praw Człowieka (USA).

Dziekan John Czarnetzky, profesor Brian Scarnecchia i profesor Ligia Castaldi uczestniczyli w panelach poruszających tematykę chrześcijaństwa i edukacji prawniczej, które obejmowały dyskusję na temat akademickich wysiłków na rzecz rechrystianizacji zachodniej kultury prawnej poprzez nauczanie prawa. Dziekan Czarnetzky wypowiadał się w panelu pt. „Nauczanie prawoznawstwa w świetle tradycji prawa naturalnego”; Profesor Scarnecchia wypowiadał się w panelu pt. „Nauczanie prawa konstytucyjnego i praw człowieka w świetle Tradycji prawa naturalnego”. Panele moderowała profesor Ligia Castaldi wraz z Pilar Zambrano, profesorem filozofii prawa z Uniwersytetu Nawarry i Gabrielem Maino, profesorem filozofii prawa na Papieskim Katolickim Uniwersytecie Argentyny.


Panelistami zaproszonymi przez Ave Law byli między innymi Christopher Tollefsen, profesor prawa na Uniwersytecie Południowej Karoliny; Lee Strang, profesor prawa na Uniwersytecie w Toledo; Philippe Pichot-Bravard, profesor na Université de Brest; Christiaan Alting von Geusau, emerytowany rektor oraz profesor prawa i edukacji, Austriacki Uniwersytet Katolicki ITI; Bartosz Lewandowski, Rektor Collegium Intermarium i Aleksander Stepkowski, sędzia Sądu Najwyższego i profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesorowie obu paneli wymienili poglądy i podzielili się doświadczeniami na temat włączania filozofii prawa naturalnego do programów nauczania uczelni, treści merytorycznych według przedmiotów, indywidualnych technik nauczania i stypendiów. Spotkanie zapoczątkowało  wymianę intelektualną pomiędzy przedstawicielami tradycji prawa naturalnego łacińskiego, europejskiego i anglosaskiego.

Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Edukacja do Wartości