Edukacja do wartości

O Nas

Edukacja do Wartości

Idee Collegium Intermarium

Jako Fundacja działamy na rzecz edukacji opartej na klasycznych wartościach cywilizacji europejskiej.

W kwietniu 2021 roku zarejestrowana została nasza uczelnia – Collegium Intermarium. Collegium Intermarium opierać się będzie na solidnych wartościach cywilizacji zachodniej, możliwości prowadzenia rzetelnych badań i zdobywania przez studentów najwyższych kwalifikacji. Misją Uczelni jest też kształcenie elit regionu Międzymorza.