Edukacja do wartości

Przedstawiciel Fundacji na międzynarodowej konferencji: “Future of Central Europe” w Pradze

Dr Filip Ludwin, współpracownik Fundacji Edukacja do Wartości, w dn. 13-15 października 2023 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji “Future of Central Europe”. Konferencja miała miejsce w Pradze, a jej głównym organizatorem było czeskie stowarzyszenie Patrimonium Sancti Adalberti. 

 

Członkami delegacji naszej Fundacji, oprócz dra Filipa Ludwina, byli również przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana (organizacji partnerskiej): dr hab., prof. SGH Zbigniew Krysiak, dr Marek Oktaba i Tomasz Pysiak. Prof. Zbigniew Krysiak był głównym przedstawicielem delegacji i wystąpił w najważniejszym panelu konferencji. 

 

Konferencja poświęcona była zagadnieniu ekonomicznej współpracy państw regionu Europy Środkowej i zakończyła się wystosowaniem wspólnej deklaracji nawołującej do bliższej współpracy pomiędzy narodowymi gospodarkami państw regionu. Zaznaczono przy tym, że współpraca ta powinna również wspierać politykę prorodzinną.