Edukacja do wartości

PRZYSZŁOŚĆ POLSKI – WIERNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKIEMU DZIEDZICTWU. KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIĘTA CHRZTU POLSKI

Z okazji Święta Chrztu Polski,  Fundacja Edukacja do Wartości oraz Uczelnia Collegium Intermarium zorganizowały konferencję popularno-naukową pt. „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”. Wydarzenie miało na celu podkreślenie ważności kultury chrześcijańskiej dla kształtowania polskiej państwowości i rozwoju cywilizacyjnego. W konferencji wzięli udział m.in. minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. dr hab. Jacek Bartyzel czy były marszałek Sejmu Marek Jurek. Prelegenci poruszyli zagadnienia m.in. wpływu chrześcijańskiej tożsamości na edukację czy ład konstytucyjny. Wydarzenie zostało objęte patronatem Konferencji Episkopatu Polski oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Chrzest Polski zapoczątkował proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Wydarzenie to odegrało dużą rolę w kształtowaniu polskiej państwowości i suwerenności. Chrzest wprowadził również Polskę w krąg kultury zachodniej i rozpoczął proces przejmowania największych zdobyczy cywilizacyjnych.

W konferencji wziziął udział minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, który poruszył temat oświaty jako obszaru kształtowania chrześcijańskiej tożsamości. Uczestnikami konferencji byli też m.in. europoseł Patryk Jaki, Marek Jurek, prof. dr hab. Jacek Bartyzel czy prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz. Wystąpienia  dotyczyły zagadnień związanych z historią, prawem, teologią czy kulturą.

Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Edukacja do Wartości