Edukacja do wartości

Wizyta Studyjna Przedstawicieli Fundacji Edukacja do Wartości w Organizacji Narodów Zjednoczonych

We wrześniu 2023 roku, przedstawiciele Fundacji Edukacja do Wartości mieli zaszczyt uczestniczyć w wizycie studyjnej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku. Celem wizyty było zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania tej międzynarodowej organizacji, jej struktur oraz programów edukacyjnych i humanitarnych.

Podczas wizyty, przedstawiciele Fundacji mieli okazję uczestniczyć w licznych spotkaniach z przedstawicielami różnych agend ONZ, w tym UNICEF, UNESCO oraz UNDP. Była to wyjątkowa okazja do zrozumienia, jak te organizacje współpracują na rzecz globalnego rozwoju, pokoju oraz ochrony praw człowieka.

Szczególne wrażenie na przedstawicielach Fundacji zrobiły prezentacje dotyczące programów edukacyjnych ONZ, które koncentrują się na promowaniu równego dostępu do edukacji na całym świecie. Przedstawiciele UNICEF podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów edukacyjnych w krajach rozwijających się, gdzie priorytetem jest zapewnienie podstawowej edukacji dzieciom w najtrudniejszych warunkach. Dyskusje te były inspirujące i ukazały, jak ważną rolę odgrywa edukacja w budowaniu lepszej przyszłości dla młodych pokoleń.

W trakcie wizyty, przedstawiciele Fundacji mieli również możliwość uczestniczenia w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie mieli okazję obserwować proces podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu międzynarodowym. Było to niezwykle pouczające doświadczenie, które pozwoliło zrozumieć, jak złożone i wieloaspektowe są globalne problemy wymagające współpracy wszystkich państw członkowskich.

Ważnym elementem wizyty były także warsztaty dotyczące ochrony praw człowieka, prowadzone przez ekspertów z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Przedstawiciele Fundacji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wyzwaniami i osiągnięciami w dziedzinie ochrony praw człowieka, a także wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami warsztatów.

Wizyta w siedzibie ONZ była niezwykle inspirująca i edukacyjna. Przedstawiciele Fundacji wrócili do Polski z nowymi pomysłami i wiedzą, którą zamierzają wykorzystać w swojej działalności. Szczególnie cenne były zdobyte informacje na temat globalnych inicjatyw edukacyjnych oraz programów ochrony praw człowieka, które mogą stanowić inspirację do rozwijania podobnych projektów na poziomie krajowym.

Współpraca z ONZ otwiera nowe możliwości dla Fundacji Edukacja do Wartości, zarówno w kontekście realizacji własnych projektów, jak i współpracy międzynarodowej. Wizyta ta była nie tylko okazją do zdobycia cennej wiedzy, ale także do nawiązania kontaktów, które mogą przyczynić się do skuteczniejszego działania na rzecz edukacji i wartości w Polsce.

 

Wizyta była możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności z programu PROO